Wil je schenken of doneren aan The Young Ones? Een gift aan het Productiefonds levert belastingvoordeel op. De Geefwet, die in 2012 is ingegaan, stimuleert goede doelen met culturele doelstellingen.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl

Productiefonds – Particulieren

Alleen of samen met anderen kun je eenmalig of gedurende meerdere jaren een gift doen aan het Productiefonds. Deze donatie is aftrekbaar van de belasting. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Je kunt kiezen voor een eenmalig bijdrage, of een machtiging om jaarlijks te doneren. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat de gift bestemd is voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting The Young Ones is zo’n ANBI instelling.

Formulier A productiefonds Particulieren

Productiefonds – Bedrijven

Bedrijven kunnen eenmalig of gedurende meerdere jaren deelnemen aan het Productiefonds. De donatie kan als reclame-uitgifte gelden en ten laste van het resultaat van het bedrijf worden gebracht. Donaties zijn aftrekbaar wanneer ze hoger zijn dan € 227,00 en niet meer bedragen dan 10% van de winst waarover vennootschapsbelasting wordt geheven.

Formulier B productiefonds bedrijven

Geen tegenprestatie

Voorwaarde voor de aftrekbaarheid is dat er geen tegenprestatie mag zijn voor de donateur. Uiteraard ontvang je wel de aankondigingen van theaterproducties of andere interessante projecten.

Geefwet

Actuele informatie over de Geefwet vind je op:
www.belastingdienst.nl
www.rijksoverheid.nl
www.cultuurfonds.nl