logo_youngonesinpublic
The Young Ones heeft een jongerenraad: Young Ones in Public. Elk seizoen kent deze raad een lichting nieuwe afgevaardigden, die zich bemoeien met alles dat er binnen en buiten The Young Ones speelt. Dit doen zij als redacteur, adviseur, woordvoerder en ambassadeur. Young Ones in Public is ontstaan vanuit de kernvisie van The Young Ones dat zij altijd bezig is om jonge mensen te stimuleren zich uit te spreken over en te verhouden tot de wereld waarin zij leven. 

Leden van de jongerenraad houden zich gedurende het seizoen bezig met twee pijlers:

1.  Reageren en interveniëren:  Bevragen van en reageren op de actualiteit en de wereld. Van Young Ones beleid en voorstellingen tot aan maatschappelijke thema’s, evenementen, kunst en cultuur en het leven van jonge mensen anno nu. Ongevraagd bemoeien en kritisch zijn. Young Ones in Public representeert de generatie die de toekomst heeft. Our future our choice!

2. Een persoonlijke verdiepingsslag maken: Verdiepend werken aan en onderzoeken van een of enkele thema’s gedurende het hele seizoen. Met als doel hierover in debat te gaan en onder professionele begeleiding van The Young Ones vinden van een eigen stem, formuleren van een eigen mening en ontdekken hoe je deze kunt laten horen in de wereld. De eerste helft van het seizoen staat in het teken van onderzoek en in de tweede helft ga je met elkaar onder begeleiding van een professionele maker aan het werk met jou thema(‘s) en maak je samen een voorstelling.

 

The Young Ones heeft een niet aflatende fascinatie voor growing up in public, het proces van opgroeien binnen het systeem van de samenleving. De periode van de puberteit zien wij als een metafoor voor het hele bestaan waarin de moed om vragen te blijven stellen het belangrijkste wapen is voor veerkracht en ontwikkeling, tegen stagnatie en vastlopen.”

– Uit de kernvisie van The Young Ones